Hvis du skal starte et serveringssted med servering av mat og/eller drikke, må du søke kommunen om serveringsbevilling. Skal du skjenke alkoholholdig drikke, må du i tillegg søke om skjenkebevilling.

For å kunne selge alkohol i butikk, må du søke om salgsbevilling.

Hvis du skal overta et serverings-, salgs- eller skjenkested må du snarest melde ifra til kommunen om dette. Du må søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse for å kunne drive videre på bevillingen til tidligere eier mens din egen søknad behandles.

Skjer det endringer i bevillingen din, som for eksempel skifte av styrer og stedfortreder eller endringer i driftskonsept, må du melde inn endringene.