Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling.  Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.  Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Det kan søkes om både fast salgsbevilling og salgsbevilling for én enkelt anledning.
Salg av alkohol må skje i overenstemmelse med alkoholloven, alkoholforskriften og Hamar kommunes alkoholpolitiske handlingsplan. Du kan også lese mer om alkohollovgivningen på Helsedirektoratets sider. 
 

Vedlegg til søknaden

  • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften
  • Utskrift av aksjeeierbok
  • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
  • Brukstillatelse fra bygningsmyndighet
  • Leiekontrakt
  • Tegning/skisse av arealer og funksjoner

 

Send søknad

Søk om salgsbevilling