Naturskolens "alternative opplæringsarena" er et deltidstilbud for enkeltelever i barne- og ungdomsskolen. Tilbudet baseres på hele undervisningsdager, kl.08.30-13.30, og organiseres i små elevgrupper med stor voksentetthet. 

Undervisningen er basert på natur, miljø og friluftsliv, og knyttes opp mot målsettinger fra hver enkelt elevs individuelle opplæringsplan. 

Målgruppen er elever i barne- og ungdomsskolen, som har enkeltvedtak om å ha deler av opplæringen ved en annen læringsarena enn i den ordinære skolen.

Målsettinger:

  • Sosial og faglig kompetanseutvikling med utgangspunkt i elevens IOP
  • Forutsigbarhet, trygghet og tilpasset opplæring
  • Positiv energi og mestringsutvikling
  • Deltakelse i friluftsliv og praktiske aktiviteter
  • Sosial samhandling i små grupper med stor voksentetthet
  • Bevisstgjøring av egne evner og muligheter
  • Økt selvbilde og motivasjon for videre læring.

Se under "Dokumenter" for informasjonsbrosjyre og årshjul. 

Åpent for å søke hele året. Men søknadsfrist for hovedopptak kommende skoleår er 1.juni.