Slik går dere frem for å bestille vielse

1. Send inn søknad om prøvingsattest til Skatteetaten

For å kunne vies i Hamar kommune må dere sende oss en prøvingsattest fra Skatteetaten. Dere må regne med 2-3 uker saksbehandlingstid hos Skatteetaten, så vi anbefaler å søke om prøvingsattest i god tid før vielsen.

Her ser dere Skatteetatens veiledning om hvordan man går frem for å få en prøvingsattest

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til Skatteetaten.

2. Bestill tid for vielse hos kommunen

Borgerlig vigsel i Hamar kommune vil foregå i formannskapssalen i Hamar rådhus på fredager kl. 10-15, samt siste lørdag i måneden kl. 11-14. Det vil ikke være vielser på helligdager. 

Her finner dere skjema for å reservere tid for vielse.

I skjemaet gir dere informasjon om hvilket tidspunkt dere ønsker for vielsen, og om dere har noen spesielle ønsker for selve seremonien, for eksempel om dere vil utveksle ringer. Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik for dere.

I tillegg til tidsreservasjonen må vi motta prøvingsattesten i god tid før vielsen. Prøvingsattesten kan enten leveres i skranken i rådhuset eller sendes inn til kommunen. Dersom dere har mottatt en elektronisk prøvingsattest kan denne sendes inn elektronisk via lenken dere får i bekreftelsesbrevet fra oss. Av personvernhensyn anbefaler vi ikke å sende prøvingsattesten med e-post. 

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

Om dere ønsker vielse et annet sted enn i Hamar rådhus, må dette skrives inn i skjemaet ved bestilling. 

Hvordan foregår vielsen?

Vielsene foregår i formannskapssalen i Hamar rådhus. Dere kan se bilder av formannskapssalen pyntet til vielse lengst ned på siden. I formannskapssalen er det sitteplasser til 10 gjester i tillegg til brudepar og vitner. Det er imidlertid plass til betydelig flere i lokalet, men ytterligere gjester må stå under seremonien. Gi beskjed dersom dere vil at vi legger til rette for bevegelseshemmede i lokalet.  

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid. Brudeparet må legitimere seg før vielsen med pass, førerkort, bankkort med bilde eller id kort fra politiet. Dere må sørge for at det er to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Hamar kommune kan stille med vitner ved behov, med unntak av vielser på lørdager og vielser utenfor rådhuset.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Dere vil få med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten og ettersendes til dere. 

Ofte stilte spørsmål

 • Borgerlig vielse i Hamar rådhus er gratis og åpen for alle som har folkeregistrert adresse i Hamar kommune eller utlandet.
 • Vielse av par som ikke er bosatt i Hamar: 2000 kroner 
 • For vielser utenfor Hamar rådhus tilkommer et gebyr på 1000 kroner (fra 01.01.24) for å dekke merkostnader knyttet til dette.
 • Om vielsen finner sted over to mil fra Hamar rådhus, kan også vigsler stille krav om at brudeparet dekker reiseutgifter. 

 • Vigdis Stensby, ordfører
 • Jane Meyer, varaordfører
 • Inga Borud Bjørke, kommunestyrerepresentant
 • Dordy Wilson, kommunalsjef, opplæring og oppvekst
 • Mette Braathen, advokatfullmektig
 • Signe Louise Berthelsen, advokat
 • Øyvind Risbakken, advokat
 • Jannicke Storm, HR-leder
 • Espen Overskott, rådgiver

Borgerlig vielse i Hamar kommune vil foregå i formannskapssalen i Hamar rådhus på fredager kl. 10-15, samt siste lørdag i måneden kl. 11-14. Det vil ikke være vielser på helligdager.

Om dere ønsker vielse et annet sted enn i Hamar rådhus, må dere rette en forespørsel om dette til innbyggerservice.

I formannskapssalen er det sitteplasser til 10 gjester i tillegg til brudepar og vitner. Det er imidlertid plass til betydelig flere i lokalet, men ytterligere gjester må stå under seremonien. Gi beskjed dersom dere vil at vi legger til rette for bevegelseshemmede i lokalet.  

Fotografering kan skje under og etter vielsen.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid.

Dere kan gjerne ha kunstneriske innslag under seremonien. Gi beskjed på forhånd om dette i det elektroniske skjemaet der dere bestiller tid for vielse.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. Ved behov for tolk, ta kontakt med oss.