Fakta om området

  • Lufteområdet er på 3,5 mål og er en relativt slett grasbakke ned mot Mjøsa. Området er gjerdet inn, men det avgrenses av Mjøsa på den ene siden. (Allemannsretten tilsier fri ferdsel i strandsonen)
  • På området er det åpent for fri lek og sosial trening for hunder. Brukerne må sørge for at porten til lufteområdet er forsvarlig lukket til enhver tid.
  • Alle hunder skal være under kontroll mens de er på området. Det vil med andre ord bety at hundene ikke kan forlates uten tilsyn av eier eller andre, selv om de leker og løper.
  • Det er satt opp en avfallsdunk, og det er viktig at hver og en bruker hundepose til beste for alles trivsel.
  • Tisper med løpetid har ikke adgang
  • Eier er ansvarlig hvis hunden forårsaker skade (Jfr. Hundelovens § 27).

Hamar kommune håper området blir godt brukt, og at alle brukere tar hensyn til hverandre.