Lekeplass og grøntareale

Parken har lekeplass med klatrevegg, utfordrende sklier, vann og sandlek. I tillegg er landskapet i parken et bølgende gressareal omkranset av staudefelter, trær og busker. Deler av gressplenen er tilsådd med engfrø og skal klippes 2- 3 ganger i året. På selve dekket er det noen få trær med utvalgte plasseringer. Hele parken har dryppvanningsanlegg på grunn av grunne jorddybder. Hele anlegget har universell utforming.

Parkeringsanlegg

Anlegget består av et nytt underjordisk parkeringshus i 2 fulle plan og et innskutt plan med til sammen ca 350 parkeringsplasser. Inn- og utkjøring til parkeringshuset er fra Høiensalsgata.

Det er etablert trinnfri inngang for persontrafikk gjennom en gangkulvert fra bakken i Torggata og inn mot hjørnet Heidmannsgate / Torggata. På dette hjørne av Vestre torg er det etablert et trappehus med heis over bakken med adkomst til alle plan.

Her finner du mer informasjon om parkering i Hamar.