Med et bredt fortau langs Strandgata, rydding mot jernbanelinja, nye sittegrupper, frodigere beplantning, bredere gangsti og vakker belysing ved juletider, har Strandgateparken gjennomgått en skikkelig fornyelse.

Trivelig med liv i parken

Oppgraderingen har gjort at stadig nye grupper finner veien hit, enten til fots eller på sykkel. Det er kort fortalt blitt koseligere å oppholde seg her, og på gode sommerdager, er det ikke sjelden at noen slår seg ned under de store trærne; lesende i ei bok eller samlet til en god, gammeldags picnic.
 
- Veldig koselig, synes Hamars parkansvarlige, som bruker mye ressurser på å pynte, plante og holde ved like også her.

Historien

Ser man tilbake i tid, har Strandgateparken en interessant historie. Fram til 1949 var det private, rektangulære hager som tilhørte gårdene i gata. Det var hvitmalte stakittgjerder, staudebed, lysthus og flaggstenger.

I 1937 utarbeidet Marius Røhne en plan der hagen var omgjort til park, og parken ble i hovedtrekk vedtatt av formannskapet i 1938. Først etter krigen, i årene 1947- 1949, ble denne parken en realitet. I 1949 kunne Hamar feire sitt 100-årsjubileum – med en flunkende ny park for anledningen. Bautaen til minne om de falne under krigen, ble reist allerede i 1947.

En ny vår

I årene etter åpningen har parken opplevd både flom og nye beplantninger. Flere skulpturer har kommet til, og noen trær har måttet vike plassen. Den gamle ideen med lindetrær klippet firkantede, har blitt tatt opp igjen, og fontenen ved Victoriaundergangen har blitt renset og pusset mer enn en gang. Løkplantingen er ekstra frodig om våren, og nå har vi fått et stort bed med sommerblomster. 2016 ble også et stort og flott lekeområde innviet - og dette er mye brukt. Parken har såvisst fått en ny vår.

Minnesmerke i Strandgateparken

I Strandgateparken er det også et Veteranmonument som takk for krigsveteranenes innsats. I Hamar kommunestyre ble det i møte 27.11.2019, etter en interpellasjon fremsatt av Ida Olastuen Kornberg, bestemt at plassen i Strandgateparken der Veteranmonumentet står får navnet Eva Kløvstadsplass. Dette skal markeres på veterandagen 8. mai 2020.

Beplantning

Våren 2017 er det blitt plantet en ca 150 meter lang kombinasjonsbeplantning med fortrinnsvis stauder i Strandgateparken på Hamar. 

Beplantningens bredde varierer, og fordi bedet er så langt er det delt opp i flere seksjoner. Oppdelingen er gjort ved at det er plantet grupper av vårblomstrende trær, Prunus sargentii, sammen med bunndekkende busker. Disse gruppene gjør at det høye gjerdet mot jernbanen ikke virker så dominerende. Andre solitære busker som er plantet er noen forskjellige arter og sorter av magnolia og et par forskjellige syriner. 

Mest framtredende er staudebeplantningen, som er utformet med inspirasjon og erfaring fra Enköping kommune i Sverige som lenge har arbeidet med utvikling av store staudebeplantninger. Staudene er utvalgt for i hovedsak å være på sitt beste på høy- og ettersommer. Derfor kommer det også til å bli plantet inn forskjellige løkvekster som gjør seg gjeldende og gir varierende blomstring på vår og forsommer.
Bedet er designet med varierende høyde for å gi et mer interessant felt og for å forsterke staudenes karakter. Alle overflater har en konveks utforming for å minimere risikoen for stående fuktighet om vinteren. Dette er fordi de fleste stauder som dør om vinteren ikke dør av kulde, men fordi de blir stående fuktig.