Tilfluktsrom i Hamar
(Klikk på kartet for å få større visning)

Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for de menneskene som er i nærområdet og kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og holder ved like offentlige rom.

  • Antallet offentlige og private tilfluktsrom gir en deknings grad på ca 74,2% i forhold til befolkningen i Hamar.  
     
  • I Hamar er det 11 offentlige tilfluktsrom (ca. 2000 plasser).
     
  • I Hamar er det i tillegg ca. 190 private tilfluktsrom som i hovedsak er plassert i borettslag, og noen i tilknytning til skoler, barnehager og sykehjem. Totalt med plass til cirka 20 800 personer.

    Disse rommene er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. Eieren har ansvaret for vedlikehold, og disse er ikke merket på utsiden. Som kommune kan vi ikke garantere for tilstand og vedlikehold i de private rommene.