Hamar kommune er en stolt lærlingebedrift, med over 30 lærlinger i lærlingeløp til enhver tid. I en stor organisasjon som Hamar kommune, med ca 2500 ansatte og veldig varierte fagområder, er det mulig å utdanne seg innenfor mange ulike yrkesfag. Akkurat nå har vi lærlinger innen disse fagene: 

  • Helsefagarbeider
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Ernæringskokk/institusjonskokk
  • Service- og administrasjon
  • Byggdrifter

Nederst på siden kan du møte noen av lærlingene våre!

Læretiden er en fin måte å få tilknytning til en arbeidsplass, og å oppnå utvikling og mestring innenfor faget sitt. Alle lærlinger får god oppfølging av egen veileder. Målet er at alle skal få en positiv opplevelse og at læretiden skal gi en god start på arbeidslivet. 

Du kan lese mer om lærlingeordningen hos Innlandet fylkeskommune.

Søknadsfrist for årets lærlingeplasser er 1. mars hvert år.

Tilbake til forsiden: Jobbe hos oss