Kommunale fritidsaktiviteter

Det arrangerers turgrupper, kondisjon/styrketrening/trimgruppe, bading/vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc. i regi av kommunen for grupper som av ulike grunner trenger tilrettelagte tilbud. Tilbudene varierer noe med årstider og interesse.

Ta kontakt med de oppgitte kontaktpersonene (opplistet under kontaktinfo på denne siden for å sjekke ut om det er tilbud innen akkurat det DU er interessert i. Du kan også klikke inn på deres Facebook-side for tilrettelagte tilbud med innlegg fra aktiviteter de nylig har gjennomført.

Relaterte lenker: 

Finn ut mer om "Tjenester til funksjonshemmede"

Finn ut mer om ergoterapi for voksne og barn
 

Trening i regi av idrettslag

Tilbud du kan delta på på egen hånd

Andre aktører med tiltettelagte tilbud

Få hjelp av en støttekontakt/fritidskontakt

En støttekontakt er en fritidskontakt som bistår en annen person til å delta på sosiale aktiviteter. Målet er å hjelpe personen å bli mer trygg på seg selv, klarer å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. 

Les mer om Støttekontakt-tjenesten