Det finnes ulike tilrettelagte tilbud i Hamar som arrangeres både av kommunen og av andre aktører. Eksempler på aktiviteter kan være turgrupper, kondisjon/ styrketrening/ trimgruppe, bading/ vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc. Tilbudene varierer noe med årstider og interesse.

Få hjelp av en støttekontakt/fritidskontakt

En støttekontakt er en fritidskontakt som bistår en annen person til å delta på sosiale aktiviteter. Målet er å hjelpe personen å bli mer trygg på seg selv, klarer å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. 

Les mer om Støttekontakt-tjenesten

Relaterte lenker: 

Finn ut mer om "Tjenester til funksjonshemmede"

Finn ut mer om ergoterapi for barn og voksne