Her er en oversikt over turområder i Hamar:

Lengde: 

 • 1 km hele runden.

Adkomst: 

 • Stor parkeringsplass ved Ankerskogen svømmehall.

Standard på stien:

 • Tilgjengelig for rullestoler alle adkomster og godt dekke.
 • Stor bredde
 • Lys hele runden.
 • Oppkjørte løyper vinterstid:Lenke til www.skisporet.no
 • Få hvileplasser/benker

Her kan du lese mer om friområdet Ankerskogen 

Lengde: 

 • 3 km hele runden.

Adkomst: 

 • Stor P-plass ved bommen på Gåsbuvegen (ved kafeteriaen).Adkomst rundt kiosken.

Standard på stien:

 • Noe bratt start første 100 meter fra P-plassen. Deretter ganske brei vei, men noe steinete innimellom. Noe dårlig vedlikehold og en del skader på stien etter flom. Det kan derfor være utfordrende å komme rundt med barnevogner og rullestoler.
 • Standarden på stien ivaretas av Vang Allmenning. 
 • Koier og gapahuker langs stien og noen benker
 • Lekeplasser for barn med husker.
 • Mange hvileplasser, benker og bord.
 • Flere utedoer og en for rullestolbrukere.
 • Utkikkstårn  - sikkert for barn å klatre i.
 • Informasjon om dyr, terreng og geologi underveis.

Her kan du lese mer om turstien på Gåsbu (ut.no)

Lengde:

 • 2-3 km hele runden.

​Adkomst:

 • v/Klukhagan barnehage:
 • Lite P-plasser på dagtid.
 • Adkomst Stafsbergvegen
 • Lite P-plasser på dagtid - nærmeste er Klukstuen omsorgssenter.
 • Adkomst Olav Trygvasons gate:
 • Parkering langs kanten av vegen.
 • Steiner, røtter i underlaget gjør det vanskelig for rullestolbrukere fra denne adkomsten.

Standard på stien:

 • Godt dekke for rullestoler i 2/3 deler av traseen.
 • Lys i deler av traseen/lysløype
 • Siste 1/3 er litt for smal med steiner og røtter og ødelagte broer, men kan benyttes for gående
 • Ikke hvileplasser/benker

 • Tilrettelagt fiskeplass med brygge innenfor Gåsbu.

Se film fra Puttsjøen!

Adkomst:

 • Kjør fra Hamar til Gåsbu. Fortsett fjellvegen forbi bommen. (Betal i bommen) Du får Puttsjøen på venstre hånd.

Lengde: 

 • Du kan gå hele strekningen fra Stangebrua til Ringsakers grense. 2-3 km.

Adkomst: 

 • P-plasser er tilrettelagt ved Koigen og på Hedmarksmuseet. Ellers parkering nesten hvor som helst langs de Mjøsnære vegene.  

Standard på stien:

 • Generelt god standard med grusdekke.
 • Ved Torp legesenter må man ut på asfaltert vei i ca. 100 m da det er utilgjengelig sti.
 • Hvilebenker  v/ Koigen.
 • Flere badesteder og en tilrettelagt rampe for rullestolbrukere på Koigen.
 • Delvis tilgjengelig hele året.

Her kan du lese mer om Koigen og strandpromenaden.