Det arrangeres turgrupper, kondisjon/styrketrening/trimgruppe, bading/vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc. i regi av kommunen for grupper som av ulike grunner trenger tilrettelagte tilbud. Tilbudene varierer noe med årstider og interesse.

Aktiviteter

Vår Klubb er første onsdagen hver måned. Noe unntaksvis.  

Dato: I 2023 er det 03.05, 06.09, 04.10, 01.11. 

Tid: Kl. 17.30-20.00 

Sted: Storhamar Videregående skole.  

Musikk av Frode Bråthen.

Inngangsbilletten er: 100kr. Ta med kontanter.

Torsdag hver uke, kl. 18.00-19.30, fra 14. september til 14. desember. 

Sted: Gymsalen på Olsrud, Hamar arbeid og aktivitet. 

Spørsmål? Møt opp på allidrett og spør om alt du lurer på der, eller ring Furubergjordet; 99429290

Hamar Idrettslag tilbyr tilrettelegging for barn og ungdom med syns-, hørsel-, bevegelse-, og psykiskutviklingsheming.