Hva kan du søke om tilskudd til?

Vi har samlet alle søknadsskjemaene våre under menypunktet "Skjemaer". Skjemaene her er digitale. 

Alternativt kan papirsøknad sendes til: Hamar kommune, postboks 4063 Hamar
Att: kulturkontoret

Oppstartstilskudd

Frist: fortløpende

Søk om oppstarttilskudd

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Frist: 15. april

Søk om driftstilskudd

Arrangementstilskudd

Fortløpende

Søk om arrangementstilskudd

Tilskudd til festivaler

1. november året før

Søk om tilskudd til festivaler


Anlegg (spillemidler)

Kommunens frist 1. oktober.

Søknadsskjema finner du ved å gå inn på Kultur-departementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk 

Anleggstilskudd

Frist 1. oktober

Søk om anleggstilskudd

Tilskudd til stier og løyper i Vang

Frist 1. juni 

Søk om tilskudd til stier og løyper i Vang


Tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Lenke til omtale på IMDIs nettside

Hamar er blant de kommunene som forvalter tilskudd til lokale aktiviteter.

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

 

Byjubileet 2024

Jubileumspott (ekstraordinære tilskuddsmidler) til frivillige og andre i kulturlivet i Hamar, som er ment til arrangementer og andre tiltak som har spesiell fokus på Hamar som by de siste 25 år. Søknadsfristen er 1. juli 2023.

Søk om tilskudd

Målgruppe = lag og foreninger

Målgruppen er Frivillige lag og kulturinstitusjoner, regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen med flere.

Lag og foreninger som er hjemmehørende i Hamar kommune inviteres også til å bruke Tilskuddsportalen for å orientere seg om tilskudd som det kan søkes på.

Bruk av kommunens logo

Når det gis støtte, vil det noen gang stilles krav om at kommunes logo skal være med på plakater eller annet profilmateriell. Bruk av logo er strengt regulert, så vi vil at lag og foreninger som trenger kommunens logo, tar kontakt med oss for å få tilsendt fil i riktig format og farge eller sort/hvitt. 

Be om kommunens logo via e-post

Kommunens mål

Gjennom støtteordningene på kulturområdet, ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt. Kommunens befolkning skal oppleve Hamar som en god kommune å bo og leve i.

Vi skal være en forutsigbar medspiller, samtidig som vi kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering.