Integreringsavdelingen ved NAV Hamar har som hovedoppgave å følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal få tett oppfølging av en kontaktperson/programrådgiver. Tilbudet gis i tett samarbeid med blant annet Hamar læringssenter.

Integreringsavdelingen ved NAV Hamar har også ansvar for oppfølging av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker. Oppfølging gis i et tett samarbeid med barnehager, skoler, Hamar læringssenter, HIPPT, helsestasjon og eksterne samarbeidspartnere som fastleger, BUP og DPS.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er et individuelt tilpasset tilbud for innvandrere. Målet med programmet er å styrke mulighetene for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og bidra til økonomisk selvstendighet.

Programmet inneholder blant annet:

  • en programrådgiver
  • karriereveiledninger
  • introduksjonslønn
  • det skal gjennomføres kurs i norsk, samfunnsfag og livsmestring ved Hamar læringssenter.
  • det lages en introduksjonsplan og introduksjonskontrakt som inneholder et konkret mål for deg.
  • programmets varighet styres av din kompetanse fra hjemlandet

NAV Hamar er tilgjengelige ved Hamar læringssenter flere dager i uken. For de som har behov for veiledning mot jobb i etterkant av introduksjonsprogrammet, vil din programrådgiver overføre deg til en ny veileder på NAV kontoret.

Du kan lese mer om introduksjonsprogrammet på regjeringen.no.

Velkomstklasser

Flere skoler i Hamar har velkomstklasser for nyankomne elever som ikke kan norsk.