Når enkelt-saker blir belyst i vår Bylab i sentrum, opplyser vi om det i kunngjøringene.