Helsestasjonstjenesten har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. 

Ta kontakt med helsestasjonen via helsenorge.no

Gjør deg og ditt barn aktive på helsenorge!