Ergoterapitjenesten er en helsetjeneste med fokus på hverdagsmestring gjennom aktivitet og deltakelse, og er organisert under Hamar helsestasjonen i avdeling Opplæring og oppvekst. 

Barn utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet, i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser. Hvordan en aktivitet blir utført avhenger av flere faktorer. 

  • Barnet - med sine forutsetninger, ressurser og begrensninger. Tiltaket kan være å trene i aktivitet og lek for å øke barnets mestring i dagliglivet.
  • Aktiviteten - med sine krav og rammer. Ergoterapeuten kan veilede barnet, ungdommen, foreldre, barnehage og skole, om lek, hverdagsaktivitet, deltakelse og inkludering.
  • Miljøet - hvor barnet utfører aktiviteten. Ergoterapeuten tilrettelegger de fysiske omgivelsene.

Hva kan du få hjelp til

Ergoterapeutene jobber innenfor områdene finmotorikk, egenomsorgsferdigheter, skrivedans, sansebearbeiding, aktivitetsbalanse, prioritering av aktivitet, kognitiv fungering innenfor tid/ struktur, hverdagslæring, ergonomi og bolig. Ergoterapeutene gjennomfører aktuell kartlegging, igangsetter tiltak i samarbeid med barnet og nære voksne og evaluerer effekt av tiltakene. 

Vi jobber ute der barna har sin aktivitet i sin hverdag og jobber tverrfaglig med foresatte i hjemmet, pedagoger i barnehager og skoler, andre helsetjenester og etater rundt barnet. 

Søknad

Henvisningsskjema barn og unge 0-19år (PDF, 133KB)

Om det er noe du lurer på vedrørende en enkeltsak eller på systemnivå kan du ta kontakt med oss.  

Søknad sendes til:
Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar