Kunst på fasader er nemlig en viktig del av den helhetlige satsingen på byutvikling. Kunsten kan bidra til å styrke byens identitet og historie, og tilfører variasjon i de visuelle opplevelsene i bybildet som gjør byen levende!

Vi har som mål å bruke både internasjonale, regionale og lokale utøver i byromskunstprosjektene våre. For å gjennomføre prosjektene samarbeider Kulturavdelingen med mange aktører, blant annet foreningen Urban samtidskunst i Oslo, Kunstbanken, Minipiccasso - og gårdeiere, fylkeskommunen og vegvesenet. 

Les historien om noen av kunstverkene i karusellen nedenfor. 

Her finner du oversikt over alle kunstverk og prosjekter: 

Alle byromskunstprosjekter