Kulturavdelingen i Hamar kommune hadde i 2022 besøk av kunstner Ememem fra Lyon, Frankrike til å utsmykke bygulvet med keramiske fliser. Det ble et meget vellykket besøk som Hamars befolkning og andre besøkende ga mange positive tilbakemeldinger på. Et nytt besøk har vært et ønske fra mange og kunstneren ble derfor invitert tilbake til jubileumsåret «Hamar 175 år». Han var her ei uke i april og laget tre nye verk.

Flisene som er brukt er lokale og fra restlageret til Flisekompaniet på Hamar og Fagflis.

Om kunstneren

Ememem, en fortauspoet og sønn av asfalten. Den franske kunstneren Ememem retter vår oppmerksomhet mot bygulvet, der vi ellers er vant til å oppleve gatekunsten på vegger. 

Ememem har utviklet dette uttrykket siden 2016 da han fikk oppheng på alle arrene i gate utenfor sitt atelier. Som en vaktmester som reparerer byen fysisk. Et håndverk, men med en innovativ tilnærming som må kalles kunstnerisk.

Hamar har fint bygulv, men man finner alltids noe å lappe, Ememem kaller det “flacking”, kunsten å reparere hull.

Som råmaterialer har vi plukket kasserte fliser og mosaikk. Dette innebærer ikke bare gjenbruk, flisene gis et nytt og opphøyd liv, som i en komposisjon og samspill med andre fliser og mosaikk utgjør unike smykker i byrommet.

I Hamar har Ememem oppført til sammen åtte verk, myntet på to publikum: det fysiske publikum i Hamars gater, og det digitale publikum bestående av de hundre og femti tusen følgerne til kunstnerens Instagramkonto.

Les mer om kunstneren her (engelsk tekst) (PDF, 964KB)

 

Byromskunst i Hamar

Hamars identitet som Innlandets urbane hjerte skal styrkes. Kunst er en viktig del av den helhetlige satsingen på byutvikling og kan bidra til å styrke byens identitet og historie, og tilføre variasjon i de visuelle opplevelsene i bybildet.