I møtekalenderen finner du fram til både sakslister, vedlegg i saken og til protokollen som inneholder hva som er vedtatt.

Lenke til møtekalenderen

Søk i møtekalenderen

Det er flere måter å finne fram i møtekalenderen på. Hvis du vet hvilken sak du er ute etter, kan du søke på en sentralt ord som forteller hva saken handler om. For eksempel Kvartal 54. Da vil du få opp en liste over alle møter der denne saken har vært behandlet, og du kan gå vidre til å se framlegg, vedlegg og behandling i de ulike møtene. 

Ved å bruke avensert søk, kan du velge tidsperiode det skal søkes i, eller du kan sette inn saksnummer, hvis du kjenner til dette.

Velg møte

Alle de ulike politisk valgte møte-organene er oppført i venstre kolonne i oversikten.
NB!Tidlig i januar, er det ikke sikkert at alle finnes i lista, men så snart de har hatt sitt første møte for året, kommer de inn.

Ved å klikke på møtenavnet, ser du hvilke politikere som er valgt til å sitte i det aktuelle organet, og evt. hvordan du kan kontakte dem.

For hver måned i året, kommer det opp datoer for møtene. Ved å velge en aktuell dato, ser du hva som sto på agendaen i dette møtet. For møter som ikke er avholdt enda, kommer dokumentene ut cirka en uke i forveien.  

Hvis du for eksempel er interessert i hvilke saker kommunestyret har behandlet nylig, finner du kommunestyret i oversikten til venstre og velger den datoen i månedsoversikten som ligger nærmest dagens dato i tid. Da vil du se alle saker som er behandlet i det aktuelle møtet. Du kan nå lese mer mer om det som interesserer deg. 

Vær oppmerksom på at samme saken gjerne blir behandlet i flere organer. 

Møter filmes

I Hamar kommune filmer vi alle kommunestyremøtene våre. Møtene kan sees via vår web-TV-løsningen mens de pågår, og du kan også velge å se dem i opptak.

Gå til web-TV