Hovedsesongen for isbaner, er vanligvis etter nyttår, men været spiller også inn - det må være kuldegrader over en lengre periode. Hvis været og arbeidsmengden tillater det, vil vi prøve å legge is på de fleste baner før jul. Vi skal islegge totalt 16 baner + at vi brøyter to til denne vintersesongen. 

Kart med banene

Ved å forstørre kartet, vil du se hvilken bane som ligger nærmest der du bor. Mer fakta om hver enkelt bane, får du når du klikker på navnet i kartet. Kartet vil bli oppdatert med status i forhold til når banene sist har blitt vedlikeholdt. 

Se større kart

Banene i Kirsten Flagstads veg og på Kirkebyenga i Vangsåsen, har egne vanntårn. De samarbeider med kommunen om vedlikehold, og vedlikeholdet på disse to banene vil derfor ikke gå fram av kartet over.

Bane, ansvar og tid for is 2022-2023 

Hovedbanene får is før jul hvis været tillater det. Disse vil også ha best vedlikehold gjennom vinteren. Se kommentarer for de enkelte banene.

ISBANE VEL og ANSVAR KOMMENTAR
Stortorget - sirkelen Vegforvalter Hovedbane med kjøleanlegg
Greveløkka Park og idrett Hovedbane
Prestrud grusbane Park og idrett Hovedbane
Åker barnehage Åker og Ener vel Hovedbane
Ajer aktivitetspark Ajer ungdomsskole Hovedbane 
Børstad idrettspark Park og idrett Hovedbane 
     
Finsal Finsal vel  
Hol barnehage Hol vel  
Ingeberg skole Ingeberg vel  
Martodden Martodden barnehage  
Maths Pedersens gate Mæhlumsløkka vel  
Solplassen Ajer vel  
Tiger'n Skjønsberg barnehage  
Kubakken Sirius vel  
Valumsvegen Solvang og Smeby vel  
Øverhamninga Øverhamninga grendeutvalg  
     
Ekornstien/Greftenmoen Greftenmoen vel Ordner selv
Kirsten Flagstad veg Nedre Furberget vel Brøytes, men de har vannpost selv.
Kirkebyenga Vangsåsen vel Brøytes, men de har vannpost selv

Tips til lån av skøyter

BUA på Torghjørnet har utstyr du kan låne på hverdagene. 

Ønske om isbane?

Hamar kommune oppfordrer hver høst alle velene i Hamar om å sende inn en søknad hvis de vil ha isbane i sitt område. Søknadsfristen annonseres hvert år i lokalpressen og på nettsiden i oktober måned. På et samarbeidsmøte med velforeningene vil alle søknader fra byens velforeninger bli vurdert og det avgjøres ut fra ønsker og budsjett hvilke baner som kan islegges i sesongen.

Endring av kontaktperson i velforeningen?

Du ser her oversikt over velforeninger i Hamar og kan melde endringer i kontaktinformasjonen via lenken på den nettsiden.

Meld gjerne også parkforvalter Annebeth.bakker@hamar.kommune.no direkte og oppgi navn, e-post, adresse og mobilnummer på kontaktperson for velforeningen.

Vi har et felles ansvar for at alle barn uansett bakgrunn vokser opp i et trygt og stimulerende miljø. Velforeningene i kommunen er svært viktig for at dette skal være mulig.