Idrettsparken er et nytt og moderne anlegg bestående av friidrettsbane, naturisbane for bandy og skøyter, i tillegg til en eksisterende kunstgressbane for fotball. Byggestart var høsten 2012. Børstad idrettspark er av kommunestyret vedtatt døpt til Hamar idrettspark. Adressen er Furnesvegen 117 for Hamar idrettspark og Furnesvegen 115 for Børstad ungdomsskole. Idrettsparken åpnet offisielt 23. mai 2015.

Idrettsparken inneholder et nytt idrettshus med kantine, administrasjonslokaler samt nytt garderobeanlegg som skolen kan benytte på dagtid og idretten utenom skoletid. 
Kostnad: Ca 150 mill kr.

Her kan du lese mer om utleie av idrettsarenaer.