Fotballaget Fart ble stiftet I 1934 av lokale bønder i Øvre Vang. Hovedformålet er fortsatt fysisk fostring og sosialt samvær gjennom fotballen, men mye har allikevel endret seg. Klubben har i dag et tilbud som spenner fra lekegrupper for 5-åringer til lag i 1. divisjon for kvinner. Anlegget er selveid og antagelig et av landets beste utfra antall aktive spillere. Vi har eget klubbhus med garderober, festlokale, konferansemuligheter og kontorer.

(Kilde: Fart fotball)