Beliggenheten er sentral, selv om området ligger et lite stykke fra bykjernen, og kanskje slik at turister og andre tilreisende må lete litt eller bruke kartet for å finne fram.

Ankerskogen er et meget viktig område for byens innbyggere. Det er en aktiv og sosial møteplass, men også et sted for avkobling og frisk luft. Og selve skogtypen er sjelden og må tas vare på.

Stier og løyper

Stinettet i Ankerskogen benyttes flittig av både syklende og turgåere, med eller uten hund. Her er det folk på veg til og fra jobb, aktiviteter i regi av idrettslag og mange som finner rom og muligheter for egne treningsøkter. Vinterstid kjøres det opp skiløyper. Hver vår høst arrangeres fotballturneringer med et stort antall baner, og her finnes også en av Norges større baner for frisbeegolf med hele 27 ”hull” (kurver), og der alle utkast er blitt ordnet med rampe, platting eller belegningsstein.   

Myrområde

Gressbanene i Ankerskogen er anlagt på myr, og fortsatt er en liten del av området ganske så bløtt med høyt sivgress. I regnværsperioder merkes myrgrunnen ekstra godt, og det kan være noen utfordringer forbundet med å spille fotball på alle flatene. Men i det store og hele er det godt med plass og mange muligheter for aktivitet året rundt.

Mer enn park

Ankerskogen svømmehall som har treningslokaler med mer, ligger på en høyde i det nordvestre hjørnet av Ankerskogen. Som nabo finner vi Greveløkka skole, som naturlig nok har særdeles gode muligheter for aktiviteter utendørs. Den store grusbanen ved skolen islegges så fort det er mulig, og et eget skilekeanlegg anlegges i bakken ved siden av.

På friområdet i Ankerskogen er det en flott treningspark med ulike apparater, som alle kan bruke. På Frisklivssentralens side kan du se videoer av hvordan apparatene i Ankerskogen kan brukes.