Kommuneloven fikk i 2003 et nytt kapittel 6A om innbyggerinitiativ. Dette gir innbyggere rett til å ta opp saker i både kommunen og fylket. Men det er visse betingelser:

  • Kommuneloven krever at et visst antall innbyggere står bak forslaget.  Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. 
  • De som står bak forslaget må være registrert bosatt i kommunen dersom forslaget fremmes overfor kommunen, eller i fylket dersom forslaget fremmes overfor fylkeskommunen. 
  • Forslag som fremmes må gjelde kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
  • Samme sak/forslag kan ikke ha blitt behandlet i løpet av de siste fire årene.
  • De som står bak initiativet har ikke krav på noe bestemt utfall av saken.
  • Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett.  Det betyr at forslag kan fremmes også av personer under 18 år. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslag som fremmes.

Innbyggere som skal fremme saker i Hamar kommune, kan henvende seg til ordfører eller administrasjonen i rådhuset.

Les mer om Innbyggeriniativ på Regjeringen.no