Her kan du se hvem som sitter i utvalget

Lenke til møtekalender med saksdokumenter

Lenke til pågående sak om skolestruktur

I møtekalenderen finner du Utvalg for miljø og oppvekst. Saksliste og protokoll for hvert møte er lagt på de datoene der møtene er holdt. Sakslista kommer ut ca 1 uke før neste møte. 

Utvalget har i 2022 arbeidet særlig med ny barnehage- og skolestruktur. Disse sakene er ikke avsluttet.