Lenkene under viser til Innsynsportalen. Det vil ta litt tid før alle navn er korrekte etter konstitueringen 25. oktober 2023.

Her kan du se hvem som sitter i utvalget

Lenke til møtekalender med saksdokumenter

I møtekalenderen finner du Utvalg for næring og kultur. Saksliste og protokoll for hvert møte er lagt på datoene der møtene er holdt. Saksliste kommer ut ca 1 uke før neste møte. 

Utvalget har siste to år blant annet arbeidet med ny sentrumsplan.