Lenkene under viser til Innsynsportalen. Det vil ta litt tid før alle navn er korrekte etter konstitueringen 25. oktober 2023.

Her kan du se hvem som sitter i utvalget

Lenke til møtekalender med saksdokumenter

I møtekalenderen finner du Administrasjonsutvalget. Saksliste og protokoll for hvert møte er lagt på de datoene der møtene er holdt. Sakslista kommer ut ca 1 uke før neste møte. 

Utvalget har siste to år arbeidet særlig med lederopplæring, beredskapsplan og arbeidsgiverpolitikk.