Her kan du se hvem som sitter i utvalget

Lenke til møtekalender med saksdokumenter

I møtekalenderen finner du Utvalg for velferd og helse. Saksliste og protokoll for hvert møte er lagt på datoene der møtene er holdt. Sakslista kommer ut ca 1 uke før neste møte. 

Utvalget har i 2022 og 2023 blant annet arbeidet med Kommunedelplan for boligutvikling.