Grønn transport

Korte avstander og flatt landskap legger godt til rette for sykling i byen vår. Det finnes mange gode grunner til å bruke sykkelen - både sommer og vinter!