Hamar kommune tilbyr tomter til boligkjøpere, så snart områder er klargjort for tomtesalg. Næringseiendommer tilbys som et ledd i utviklingen av kommunen når disse er klargjort.

Lenke til boligtomter i Vangseterlia

Private boligtomter

Hamar kommune har ikke noen oversikt over hvilke private tomter som er til salgs til enhver tid, men denne lenken viser i alle fall til noen av dem.

Boligtomter i Hamar annonsert på Finn.no