Hamar kommune tilbyr tomter til boligkjøpere, så snart områder er klargjort for tomtesalg. Næringseiendommer tilbys som et ledd i utviklingen av kommunen når disse er klargjort.

Lenke til boligtomter i Vangseterlia