Tjenester til funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og mestring. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar.