Miljømerker

Miljømerking hjelper forbrukere til å ta et miljøvennlig valg.  Det finnes mange miljømerker på det norske markedet og det kan ofte være vanskelig å vite hva de ulike merkene står for. Det skilles mellom merker som forvaltes av uavhengige organer, og merker som er opprettet og styres av industrien selv. I Norge finnes det to offisielle miljømerker som er forvaltet av Stiftelsen Miljømerking - det nordiske Svanemerket og EUs Ecolabel (EU-Blomsten). I tillegg er det svenske Bra miljøval og det tyske Den blå engel ofte å finne på produkter i Norge. 
Alle disse miljømerkene er «livssyklusbaserte miljømerker» som tar hensyn til hele produktets livssyklus – fra produksjon, i bruk og når det ender opp som avfall.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall. 
Produsenter kan søke om å svanemerke en rekke varer og tjenester – fra investeringsfond, rengjøring, hudpleie, hotelldrift, boliger, skoler, dagligvarebutikker og papir til møbler, maling, rengjøringsmidler og bygningsmaterialer. Som forbruker kan du finne svanemerket på mange ulike typer produkter, men kanskje oftest på rengjøringsmidler og papirprodukter.

EU-Ecolabel er det offisielle europeiske miljømerket, og er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket.
Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. I Norge finner du EUs Ecolabel på blant annet maling, sko, klær og enkelte vaskemidler.

Bra Miljöval er Naturskyddsföreningen (SNF) sitt eget miljømerke. Med miljø og helse i fokus setter Sveriges Naturvernforbund miljøkrav for produktene som kan bruke miljømerket. SNF startet miljømerking i 1988 på vaskemiddel og papir. For tiden dekker systemet 11 produktområder.

Merket veileder forbrukerne til å finne produktene som er minst skadelige for miljøet.

Les mer på Bra Miljöval sine nettsider

Tyske Den blå engel (Blaue Engel) er den eldste miljømerkingen i verden og har eksistert siden 1978. Merket til Tysklands føderale myndigheter tildeles av en uavhengig jury bestående av frivillige medlemmer fra miljø- og forbrukerorganisasjoner, handel og industri.

Målet med Den blå engel er å merke produkter som sparer ressurser og reduserer miljøforurensning. Merket stiller krav til produktenes fremstilling og opprinnelse. 

Les mer på Den blå engel sine nettsider.

På nettsiden til forbrukerrådet finner du en oversikt over de fleste miljømerkene du kan finne på produkter i Norge. 

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet til en bedrift. Dette gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifiseringsordning, som ikke stiller fullt så omfattende krav som den internasjonale standarden ISO 14001 og den europeiske standarden EMAS. 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er egnet for små og mellomstore bedrifter. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En Miljøfyrtårnbedrift skal ha en tydelig miljøprofil og jobbe aktivt med miljøledelse og miljøeffektiv drift. Arbeidet med Miljøfyrtårn skal oppleves lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.
Tiltak i forbindelse med miljøfyrtårn skal være lønnsomme på flere nivå. Det skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett.
For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn må den aktuelle bedriften oppfylle bransjekriteriene. Dette er helt konkrete krav som må være innfridd før bedriften kan få sertifikatet. Noen av kriteriene er generelle og gjelder for alle bedrifter og virksomheter. Andre krav er bransjespesifikke. Det er for eksempel egne krav for barnehage, for skole, for sykehjem, for entreprenører og for handel. Miljøfyrtårn er også anerkjent av EU.

ISO 14001 er en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering som hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

EMAS er EUs frivillige miljøstyrings- og miljørevisjonsordning. Hensikten med EMAS er å effektivisere og forbedre miljøarbeidet i bedrifter og organisasjoner. EMAS-ordningen er åpen for alle typer organisasjoner.

Miljøfyrtårn i Hamar

Hamar er Miljøfyrtårnkommune og har en rekke sertifiserte virksomheter – både kommunale, fylkeskommunale, statlige og private. Den første kommunale virksomheten ble sertifisert i 2010, og siden da er ca. 40 kommunale virksomheter sertifisert. Totalt i Hamar kommune er vel 100 virksomheter sertifisert. 

Ønsker du at din bedrift skal miljøsertifiseres? Hamar kommune er partner i Miljøfyrtårn-nettverket, og har gjennom det en avtale med CertNor. De gjennomfører sertifisering av bedrifter og virksomheter i kommunen. For å få tildelt en sertifisør og komme i gang med miljøfyrtårnsertifisering, ta kontakt med CertNor på post@certnor.no

På miljødirektoratets nettside finner du mer informasjon om miljøstyring og miljøsertifisering.