Parkering, veg og vann

Hamar skal være hovedpulsen i regionen – en bærekraftig mjøsby som satser på å utvikle mennesker og næringsliv.