Hamar kommune har en forskrift med tilhørende skolekretskart som bestemmer hvor man skal gå på barneskole.

Hvis man bytter skolekrets på barneskolen, må man også bytte barneskole.

Skoleforskriften sier at man i «spesielle tilfeller» kan søke om å gå på annen skole enn nærskolen.

Det finnes ikke noe spesielt skjema for dette. Man kan logge inn på kommunens eDialog og sende en søknad der, eller man kan levere søknaden på en av skolene eller til kommunen.

Det må være en spesiell grunn til at man ønsker å bytte, og man må legge ved papirer fra lærer,helsestasjon, lege, HIPPT eller andre ved søknaden.