På SFO er det rundt 40 barn og 4 faste ansatte. Satsingsområder på SFO er lek og fysisk aktivitet, kunst og kultur – formingsaktiviteter, drama og musikk, og sosial læring. SFO er mye utendørs i «det grønne rommet». 

På SFO er det også fokus på måltidene, og det serveres mat to dager i uka. De andre dagene har barna med seg matpakke, men får frukt og drikke som tilbehør.

SFO har egen rammeplan som alle SFO skal jobbe etter. Rammeplanen presiserer og utdyper verdigrunnlaget for SFO. 

Ofte stilte spørsmål