Fosterhjem i kommunen

Alt til det beste for barnet! Når et behov for fosterhjem oppstår, jobber vi for at barnet skal kunne fortsette å bo hos øvrig familie, slekt eller venner, eller i det nærmiljøet barnet kjenner fra før.

Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. At familiemedlemmer, slektninger, venner av familien, fotballtrenere eller andre i barnets nettverk blir fosterforeldre er ofte en god løsning.

At barnet får bli blant kjente, gjør overgangen til et fosterhjem lettere og oppleves tryggere for barnet. Kommunen skal derfor alltid først vurdere om noen i barnets familie eller nettverk kan være fosterhjem når et barn trenger et nytt sted å bo.

Fosterhjem som er rekruttert blant barnets familie eller nettverk, blir fosterhjem på lik linje med vanlige kommunale fosterhjem. De mottar samme form for godtgjøring og oppfølging.

Kravene for å bli fosterforelder for et barn du kjenner er i utgangspunktet de samme som ellers. Hvis det utvilsomt er det beste for barnet å få komme til noen de kjenner, vil barnevernstjenesten i kommunen vurdere og eventuelt fravike kravene noe fordi det helhetlig sett er bedre for barnet.

- Ta praten hjemme!

Både Hamar og Stange kommune ønsker seg beredskapshjem og fosterhjem som kunne tenke seg å ta imot barn fra sitt eget nettverk, og vi trenger både midlertidige hjem og hjem som tar langvarig plasseringer.

Kunne det vært aktuelt for din familie?

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for å få vite mer om hva det betyr å være fosterhjem og beredskapshjem. Det er selvfølgelig mange vurderinger å gjøre, men bare det at man har snakket om det hjemme og fått litt mer informasjon av oss, gjør at veien er litt kortere den dagen noen i ditt nettverk trenger hjelp.

 

Hvordan går jeg frem?

Vi anbefaler at du leser igjennom informasjonen du finner på denne siden. Og når du er klar for det - ta kontakt, så tar vi en uforpliktende prat.

Hamar kommune
Ingrid Solem Østberg - tlf. 906 62 601
E-post: Ingrid.Solem.Ostberg@hamar.kommune.no

Ingvild Skjelseth - tlf: 926 29 467
E-post: ingvild.skjelseth@hamar.kommune.no

Bli fosterhjem i Hamar

Stange kommune
Per B. Kristensen - tlf. 940 08 159
E-post: Per.B.Kristensen@stange.kommune.no

Bli fosterhjem i Stange