Historien om Nora og Lukas er oppdiktet, men det kunne vært en historie fra Hamar.

Nora og Lukas bor sammen med mor og far, og de går på ungdomsskole og videregående i Hamar. Lukas har spilt fotball hele livet og er akkurat tatt ut på sonelaget. Han elsker fotball og har mange gode kamerater på laget. Hver ettermiddag etter skolen henger han med kompisene på fotballbanen for å slippe å gå hjem.

Hjemme er det vanskelig. Søsteren Nora klarer ikke å konsentrere seg på skolen. Tankene er vonde, og hun vet ikke hvordan hun skal klare seg gjennom ungdomsskolen. Mange dager går hun til skolen og har så vondt i magen at hun er kvalm. Hvordan er far når hun kommer hjem fra skolen? Hun kjenner fort hvordan stemningen er når hun lukker døra etter seg hjemme. Hun hører det på trinnene hans. Og mor som bare føyer seg etter far hele tiden.

Heldigvis har hun én god venninne på skolen som skjønner hvordan hun har det.

Tenk om hun kunne ha bodd hos noen som hun følte at brydde seg ordentlig? Et hjem hvor det var godt å komme hjem, hvor stemningen var god og ingen slo eller tok hardt i henne. Et hjem hvor hun kunne være seg selv og slippe å være redd for hva som kan skje. Kanskje læreren hennes kan hjelpe henne - vite hvor hun kan få hjelp? Skal hun ta mot til seg og snakke med han? Men tenk om de må flytte langt unna Hamar, bestevenninnen og fotballen som betyr så mye for broren?

Rekruttering av fosterhjem i nære relasjoner

- Historien om Nora og Lukas er en oppdiktet historie, men den kunne vært sann, forteller Ingvild Skjelseth i Hamar kommune. - Når vi i barnevernstjenesten er i en situasjon hvor vi trenger fosterhjem til et barn, ønsker vi aller helst å finne et hjem i det nærmeste nettverket til barnet slik at det kan fortsette å bo her i Hamar, gå på skolen sin og fortsette på idrettslaget sitt.

Dame sitter og ser inn i kamera.

- Forskning viser at barn flest har det best ved å bo hos noen de kjenner fra før hvis de må flyttes fra sine foreldre, fortsetter Ingrid - De presterer bedre på skolen på lang sikt, har mindre atferdsproblemer, det er færre brudd i fosterhjem, og de har mer kontakt med sine biologiske foreldre.

Hamar kommune er pilotkommune i prosjektet «Familie og nære nettverk først», hvor målet er å rekruttere beredskapshjem og fosterhjem i nærområdet som barnet kjenner fra før. Det er satt av en prosjektstilling til arbeidet, som Ingvild Skjelseth og Ingrid Solem Østberg har ved siden av sine vanlige oppgaver. Prosjektet prøver ut en ny form for samarbeid mellom kommunen og Bufetat, til det beste for familiene som er i kontakt med barnevernstjenesten. 

- Målet vårt i prosjektet er å rekruttere både beredskapshjem og fosterhjem, primært i Hamar, men også hjem som er i slekt med eller på annet vis kjenner barnet fra før, forteller Ingvild. - Vi jobber også med informasjon ut mot barnehager og skoler, innad i kommunen og direkte ut mot aktuelle familier.

Les mer om forskjellen på beredskapshjem og fosterhjem

- Vi jobber for at så mange barn som mulig får bli boende i Hamar, sier Ingrid, og oppfordrer alle til å engasjere seg i nettverket sitt: - For å få til det, er vi avhengige av at flere engasjerer seg, og at vi hjelper hverandre slik at barna kan få bli i nettverkene de kjenner fra før.

 

- Ta praten hjemme!

Både Hamar og Stange kommune ønsker seg beredskapshjem og fosterhjem som kunne tenke seg å ta imot barn fra sitt eget nettverk. Vi trenger alle slags hjem; både hjem som kan ta på seg oppdrag av kortere varighet, og hjem som kan ha barna boende lengre. Noen saker er planlagte og noen akutte. 

Når vi først står oppe i en situasjon hvor et barn må flytte, kan det haste med å finne en familie. Derfor er det viktig for oss at familier i nettverket rundt barnet allerede har tenkt gjennom om de kunne tenke seg å være fosterhjem.

- Hva hvis sønnen din spilte på fotballaget til Lukas, bruker Ingrid som eksempel. - Kunne det vært aktuelt for din familie å la han og søsteren bo i fosterhjem hos dere?

Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss for å få vite mer om hva det betyr å være fosterhjem og beredskapshjem. Det er selvfølgelig mange vurderinger å gjøre, men bare det at man har snakket om det hjemme og fått litt mer informasjon av oss, gjør at veien er litt kortere den dagen noen i ditt nettverk trenger hjelp. 

 

 


Kontakt oss for mer informasjon

Hamar kommune
Ingrid Solem Østberg
Tlf. 906 62 601

Ingvild Skjelseth 
Tlf: 926 29 467

Stange kommune
Per B. Kristensen
Tlf. 940 08 159

Har du det vanskelig hjemme?

Er du selv barn eller ungdom som har det vanskelig hjemme, eller er bekymret for noen du kjenner? Du kan selv melde fra til barnevernet.

Vakttelefon Hamar Tlf 958 10 885
Hverdager kl 08.00-15.30

Barnevernvakt Tlf 404 04 015
Ved akutte henvendelser etter ordinær arbeidstid, helg og helligdager

Alarmtelefon for barn og unge Tlf 116 111.
Gratis å ringe for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Døgnåpen hele året.

Chat anonymt med Alarmtelefonen