Kontaktinformasjon

Vi trenger flere fosterhjem i Stange; helst i barnas nærmiljø. Har du rom for en til?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat! 

Per B. Kristensen
Mobil: 940 08 159

 

Har du det vanskelig hjemme?

Er du selv barn eller ungdom som har det vanskelig hjemme, eller er bekymret for noen du kjenner? Du kan selv melde fra til barnevernet.

Barnevernstjenestens vakttjeneste 
Mandag - Fredag: Kl. 08.30-15:00
Tlf. 905 42 305

Interkommunal barnevernvakt
Åpent utenfor kontortid
Tlf. 116111/ 404 04 015

Alarmtelefon for barn og unge Tlf 116 111.
Gratis å ringe for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Døgnåpen hele året.

Chat med Alarmtelefonen

Bli fosterhjem i Stange

Barnevernet i Stange jobber målrettet med å rekruttere fosterhjem, som er i slekt med eller kjenner barnet fra før.

Rekruttering av fosterhjem i nære relasjoner

-   Barn som får hjelp i nære relasjoner gjør det bedre på skolen og har en bedre psykisk helse.

Det sier Per Blomstrand Kristensen, som er fagleder omsorg i barnevernstjenesten i Stange. Han sier at det er barnevernets ansvar at barn i Stange har det bra.

Per Blomstrand Kristensen i barnevernet i Stange kommune

-    Når vi setter inn hjelp i hjemmet eller barna må flytte ut, er det viktig at barna får hjelp av noen de kjenner og som de har tillit til og stoler på, sier Per Blomstrand Kristensen.

Et fosterhjem i nære relasjoner som en bestemor eller tante betyr at det kan bli et brudd med mor og far. Men det blir ikke et brudd med alt. En kan fortsette på skolen i idrettslaget eller i korpset.

Kristensen sier at barnevernet i Stange jobber for å få enda flere til å bry seg, og å utnytte ressursene som er i de nære nettverkene. Gjør flere det, kan en sette inn tiltak tidligere, slik at barna kanskje heller ikke må flytte i fosterhjem.

-   Barnevernet ønsker å ha en befolkning som bryr seg om hverandre og er oppmerksomme på om noen trenger hjelp, sier Blomstrand Kristensen.

Grunner til å rekruttere fosterhjem i familie og nære nettverk:

• Økt følelse av normalitet og stabilitet for barnet.
• Lavere forekomst av både psykiske lidelser og atferdsvansker.
• Lettere for barna å opprettholde livslange relasjoner.
• Mindre risiko for utilsiktede brudd i fosterhjemmet.
• Barna klarer seg bedre på sikt, også på skolen.
• Barna har mer kontakt med biologiske foreldre.

 

Målet er alltid gjenforening

Han understreker at alle fosterhjemsplasseringer er midlertidig.
-    Barnevernet og foreldre skal ha en tett dialog. Endrer situasjonen seg fra at de ikke kunne ha barn eller barnas behov endrer seg, er målet gjenforening mellom foreldre og barn. Vi har flere foreldre vi snakker med om akkurat det, sier han.

Han sier det er viktig å understreke dette siden barnevernet har blitt kritisert for mangel på medvirkning.
-    Å involvere familie og nære nettverk kan bidra til at barn og familier opplever at de er aktører i egen sak, sier han.

Stange har allerede gode tall i forhold til landsgjennomsnittet på fosterhjem i nære relasjoner, men Blomstrand Kristensen ser ingen grunn til at de ikke skal bli enda bedre. 

-    Å få de som bryr seg til å ta et skritt til og tilbyr sin. Gjør de det, betyr det at flere barn kan få det bedre, sier han.
Derfor ønsker barnevernstjenesten å kartlegge ressursene i familie og nære nettverk.

Barnevernstjenesten jobber for å

  • tilby flere barn som ikke kan bo hjemme omsorg i egne familie eller nære nettverk
  • gjøre en bedre kartlegging av ressurser og utfordringer i barnets familie og nære nettverk
  • sikre at barn og familier opplever medvirkning i rekruttering av fosterhjem.
  • bidra til at fosterhjem som rekrutteres fra familie og nære nettverk, er godt rustet til å møte barnets omsorgsbehov