Grillplasser i Hamar

 

Kommuneentreprenøren i Hamar

Utfører oppgaver for Stange og Hamar kommune innen fagområdene:

  • Veger, gater, torg og parkeringsplasser
  • Parker, friluftsområder og idrettsanlegg
  • Vann- og avløpsanlegg
  • Opparbeidelse av nye anlegg