Parken

Parken er tegnet av Arkadia Landskap. Utgangspunktet er historiske bilder fra den gamle hagen samt datidens hagehistoriske idealer. I tillegg har målet vært at hagen skulle bli et grønt rom i byen hvor besøkende til museet og andre kan ta en pustepause og nyte en hage med historiske planter og utforming inspirert av 1800-tallets hageidealer. I senter av plassen står bysten av Kirsten Flagstad utformet av Joseph Grimeland i 1985. 

Hagen ivaretas i dag av Kirsten Flagstad museet, Hamar kommune og Anno museet og Kirsten Flagstad venneforening. 

Beplanting

Bedene har fått beplantning med historiske roser og stauder og består blant annet av:

 • Rosehagtorntrær
 • Aplerips
 • Rosebusker
 • Syrin
 • Liljer
 • Floks
 • Dagliljer
 • Aurikler
 • Ridderspore
 • Småhjerte
 • Flekklungeurt 
 • Georginer
 • Kantplante

Strandstua

Strandstua var i en periode barndomshjemmet til sangerinnen Kirsten Flagstad (1895-1962). Den nye hagen ble åpnet i 2021 til glede for befolkning og besøkende, 125 år etter Kirsten Flagstads fødsel. 

Historien

Strandstua var en av fem husmannsplasser som ble regulert til byområde i kjøp- staden Hamar på slutten av 1840-tallet. I 1958 ble eiendommen overdratt til Per Armann Troller som ville bygge et kontor- og forretningsbygg på tomta. Planene møtte motstand, og bygningene ble leid ut.

På 1960-tallet kom en reguleringsplan som forutsatte at Grønnegata skulle utvides langt oppover i hagen, og at tomta, hvor blant annet Strandstua ligger, skulle stilles til disposisjon for Hamar menighet. Det ble hevdet at Strandstua var Hamars eldste hus, og at byen burde gjøre ære på operasangeren Kirsten Flagstad, som var født i huset og bodde der en periode. 

I 1971 kjøpte Hamar kommune eiendommen av Troller og etter hvert fikk stiftelsen Kirsten Flagstads Minnesamling disponere hele bygningen, og i 1985 ble den åpnet for publikum. Rett før årtusenskiftet ble Kirsten Flagstads Minnesamling overdratt til Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, som i dag er en del av Anno Museum. I 2012 overdro Hamar kommune Strandstuesmia og sidebygningen til museet.