Mai 2023: Det er oppdaget en vannlekkasje i dammen. Det ser ut til å være en lekkasje i underlaget, og den er omfattende og kostbar å få reparert. Det kan derfor ta litt tid før det kommer nytt vann i dammen.

Hamar park skulle være en folkepark og et alternativ for borgere som ikke hadde egne hager. Det er den på mange måter fortsatt, særlig etter at flere boligblokker og store kontorbygg ble bygget tett inntil.

Begynnelsen

En andedam og en restaurant var noe av det første som kom på plass i Hamar park. Vi skriver da året 1880. I 1894 kom det en paviljong i parken og i 1906 ei fontene i dammen. Det ble også kjøpt opp noe tilleggsareal, og i perioden fra 1910 -1925 hadde parken sin glanstid. 

Historien forteller at det da var både påfugler, kalkuner, duer, kakaduer og en skilpadde i parken. Det var aktivitet på krokettbanen, servering i restauranten og revyer med stor popularitet. I 1934 ble det også anlagt tennisbaner her. 

Utbedring

Men av ulike årsaker mistet parken etter hvert noe av sin stolthet. Paviljongen og restauranten ble revet i 1967 og i 1972 fylles andedammen igjen. Mange syntes nok dette var trist, og i 1990 engasjerte velet i Østbyen seg. Det ble arrangert dugnader, et kontaktutvalg for parken ble opprettet, og det ble arrangert konserter der det ble samlet inn penger til gjenåpning av andedammen. 

Mens frivillige krefter arbeidet for å skape nytt liv i parken, ga formannskapet et oppdrag til landskapsarkitektfirmaet Villbring. De skulle lage en utredning der de så på ulike, fremtidige utviklingsalternativer for Hamar park. Dette var vinteren 2004–2005.

Som ny igjen

Dette, fulgt av flere kommunale bevilgninger, har til sammen resultert i at parken de siste årene har fått en betydelig ansiktsløftning. Andedammen ble gravd fram igjen i 2009, og i 2010 ble fontene gjenfunnet og komplettert med deler fra en tilsvarende engelsk fontene. Nå plantes det i krukker, stiene er gruslagte, et lysthus og paviljongen setter tankene tilbake til opprinnelsen, og nye lekeapparater og benker er på plass. 

Parken er igjen blitt et flott sted for rekreasjon og den kan fortsatt tjene Hamars innbyggere og besøkende på en god måte. Og Anne Olsdatter Diesen, som i sin tid avsto grunnen, er hedret med å få en nærliggende gate oppkalt etter seg.