Hvis du er bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Du kan også parkere gratis på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, samt på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede. 

Du må uansett følge skiltene der du parkere, og kan ikke parkere lenger enn angitt tid på skiltet.

Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres bak frontruten, med forsiden godt synlig. Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Krav til deg som søker

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  2. Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.
  3. Legge ved et portrettbilde.
  4. Legge ved kopi/bilde av førerkort dersom den forflytningshemmede fører kjøretøyet selv.

Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Søknadsskjemaer

Du får valget om å søke på vegne av deg selv eller andre i det digitale skjemaet. Den forflytningshemmede selv kan altså få noen andre til å søke for seg, men vedkommende må uansett logge inn med egen BankID.

Parkering for forflyttingshemmede

-------------------------

Legeerklæringen fylles ut av legen som en dokumentasjon på behovet for parkeringslettelse. 

Trenger du skjemaene i papir eller trenger hjelp med den digitale søknaden, kontakt Innbyggerservice i rådhuset, telefon 62 56 30  00. Eller kom til oss i Hamar rådhus, Vangsvegen 51.