Rask psykisk helsehjelp er et lavterskel korttidstilbud for innbyggere i Hamar kommune over 18 år med milde til moderate former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblematikk. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet, grubling eller overdreven bekymring. 

Rask psykisk helsehjelp omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi.  Dersom du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, må fastlegen henvise deg. Mottar du andre psykiske helsetjenester eller er henvist til DPS er du heller ikke i målgruppen. 

Trenger du akutt hjelp må du kontakte fastlegen din, legevakten 116 117, eller ambulanse 113. Ved akutt psykisk krise kan du ta kontakt med Ambulant Akuttenheten på tlf 625 81 888. 

Til studenter: Dersom du er student i Hamar, ber vi om at du først undersøker om det kan være aktuelt for deg å benytte seg av Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) sine tjenester knyttet til psykisk helse. 

Hva kan du få hjelp til? 

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med endring ved hjelp av kognitiv atferdsterapi. Vi jobber med tankemønster, handlinger og vaner i hverdagen, for at øke forståelse og håndtering av følelser som skaper vansker i det daglige. 

Vi har ulike tilbud

Kontakt 

Dersom dette virker interessent for deg, ta kontakt på tlf 916 03 327 mandag - fredag kl 08.00 – 15.30. Vår besøksadresse er Vangsvegen 121, 2318 Hamar. 

Vi gjennomfører en kartleggingssamtale med alle og avklarer hvilket/hvilke tilbud som kan passe for den enkelte.  

Nyttige ressurser du kan sjekke ut for selvhjelp