Tjeneste for Psykisk helse og rus i Hamar kommune tilbyr Rask psykisk helsehjelp, som er et lavterskeltilbud basert på modellen IAPT (Increased access to psychological therapies) fra Storbritannia.

Tilbudet er for innbyggere i Hamar kommune som strever med lette/moderate psykiske plager knyttet til angst, depresjon og søvn.

Rask psykisk helsehjelp jobber etter kognitiv terapi og tilbyr kurs, ulike typer veiledet selvhjelp, samt individuell terapi. Vi benytter FIT (Feedback informed treatment) som tilbakemeldingsverktøy.