Om FORT Hamar 

  • Forebyggende Rusteam Hamar har representanter fra Ungdomshelsetjenesten, Utekontakten og Barnevernet.
  • Vår målgruppe er ungdom i alderen 13 -20 år
  • Vi er et lavterskeltilbud 
  • Kreves ingen henvisning til oss 

 
Vi kan bidra med

  1. Oppfølging 
  2. Rusfrikontrakt
  3. HAP- hasjavvenningsprogram
  4. Urinprøver- hurtigtester og innsending til laboratorium
  5. Støtte og motivasjonssamtaler til ungdommen
  6. Råd, veiledning og støttesamtaler til pårørende

 
Kontakt oss på telefon: 46 88 06 82 (Vakttelefon Utekontakt)