Du KAN ha rett til redusert betaling for barnehageplassen.

Reglene sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Husholdninger med en inntekt som er lavere enn 366 667,- kroner, har rett til redusert pris på barnehageoppholdet. 

  • Familien må selv søke for å få redusert pris.
  • Du må søke på nytt hvert barnehageår. 
  • Du kan søke både om du har plass i kommunal og privat barnehage. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har også rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700,-.

  • Familien må selv søke for å få redusert pris.
  • Du må søke på nytt hvert barnehageår. 
  • Du kan søke både om du har plass i kommunal og privat barnehage. 
  • Søknadsfrist for å få redusert betaling og gratis kjernetid fra 1. august er 15. juni.

Slik søker du

Bor du i Hamar og har barnehageplass i Hamar kommune, må du søke via Visma Flyt barnehage (der du søkte om barnehageplass). Systemet vil automatisk innhente inntektsopplysninger for deg.

Søknadsskjema for deg som har barnehage i Hamar

Bor du i Hamar, men har barnehageplass i en annen kommune? Da kan du bruke søknadsskjemaet her: 

Søknadsskjema for deg som bor i Hamar, men har barnehageplass i en annen kommune

Husk å legge ved skattemelding for siste år for hele husholdningen, eventuelt kopi av lønnsslipp for de 3 siste mnd. Ta evt. kontakt med Innbyggerservice (62 56 30 00) hvis det er noe du lurer på.