Du KAN ha rett til redusert betaling for barnehageplassen.

Reglene sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Husholdninger med en inntekt som er lavere enn 550 000 kroner, har rett til redusert pris på barnehageoppholdet. 

  • Familien må selv søke for å få redusert pris.
  • Du må søke på nytt hvert barnehageår. 
  • Du kan søke både om du har plass i kommunal og privat barnehage. 

Kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har også rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 
Fra 1. august 2023 ble inntektsgrensen 615 590,- kroner.

Du kan søke hele året.

Søknadsfrist for å få redusert betaling fra 1. august er 15. juni.

Slik søker du

Bor du i Hamar og har barnehageplass i Hamar kommune, må du søke via Visma Flyt barnehage (der du søkte om barnehageplass). Systemet vil automatisk innhente inntektsopplysninger for deg.

Søknadsskjema for deg som har barnehage i Hamar

Bor du i Hamar, men har barnehageplass i en annen kommune? Husk å legge ved skattemelding for siste år for hele husholdningen, eventuelt kopi av lønnsslipp for de 3 siste mnd.

Søknadsskjema for deg som har barnehage i en annen kommune

Mer informasjon finner du her

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (udir.no)