Du KAN ha rett til redusert betaling for barnehageplassen.

Reglene sier at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Familien må selv søke for å få redusert pris, og du må søke på nytt hvert barnehageår. Du kan søke både om du har plass i kommunal og privat barnehage. 

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har også rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2023/24 gjelder dette for barn født i 2018-2021, husholdninger med lavere inntekt enn kr. 598.825 har rett til gratis kjernetid.

Søknadsfrist er 15. juni 2023 for barnehageåret 2023/24.

Slik søker du

Bor du i Hamar og har barnehageplass i Hamar kommune, må du søke via Visma Flyt barnehage (der du søkte om barnehageplass). Systemet vil automatisk innhente inntektsopplysninger for deg.

Søknadsskjema for deg som har barnehage i Hamar

Bor du i Hamar, men har barnehageplass i en annen kommune? Husk å legge ved skattemelding for siste år for hele husholdningen, eventuelt kopi av lønnsslipp for de 3 siste mnd.

Søknadsskjema for deg som har barnehage i en annen kommune