Demokrati er en kjerneverdi i det norske samfunnet. I et demokrati er at det er folket og folkeviljen som styrer- både nasjonalt og lokalt. Innbyggerne velger sine lokale ledere, som får ansvaret for å gjøre lokale vedtak.

Folkevalgte velges for fire år. 

Se hvem som er de folkevalgte politikerne i Hamar

NB! Oversikten over folkevalgte blir oppdatert så snart som mulig etter konstitueringen 25. oktober.

Tips til bruk av oversikten:
 Fra nedtrekksmenyen, som kommer opp på siden, velger du aktuelt organ. Du vil da se alle medlemmer og varamedlemmer og hvilket parti de tilhører.  

Slik er politikerne organisert

Politisk organisering med kommunestyrets 39 medlellemmer som øverste organ