Miljøvokterne

Hamar Naturskole og IKS Sirkula underviser 4. trinnselever i regionen om søppel, avfall, kildesortering og bærekraft. Elevene blir sertifiserte miljøvoktere på sin skole. 

Spor og sportegn

Her på denne siden kan du laste ned Hamar Naturskoles spor og sportegnhefte, og sportegnplakat.

Året rundt med eksperimenter innenfor realfag

Til hver måned er det et demonstrasjonsforsøk og et elevforsøk. Forsøkene krever lite ustyr og er utarbeidet i samarbeid med TEKNA Innlandet.

Forsøkene finner du under "Dokumenter". Det første forsøket i hver måned er demonstrasjonsforsøk, det andre er elevforsøk (Både word og PDF).

Avfallssymboler

Her kan du laste ned en PDF med de mest brukte avfallssymbolene (600KB)