Regler olabil

Alle regler er laget for å øke sikkerheten for fører og publikum. All ferdsel og deltagelse gjøres på eget ansvar, og i tråd med gjeldende regler.

 1. Olabilen skal konstrueres slik at den ikke er til fare for sjåfør eller publikum.
 2. Bilen skal ikke ha skarpe spiker, skruer eller andre fremmedelementer stikkende ut som kan skade fører eller tilskuere. (skruer og spikre skal i hovedsak peke nedover). Ved eventuell krasj eller kollisjon skal ikke deler av bilens konstruksjon kunne skade sjåføren.
 3. Bilens byggemateriale er valgfritt.
 4. Bilen bør konstrueres slik at førerens ben ikke kan komme i klem mellom bakken og bilen.
 5. Bilen skal være utstyrt med effektiv og lettbetjent brems, som fungerer i både lav og høy hastighet. Må være prøvd før man stiller til start.
 6. Styresystemet skal betjenes av fører, og fungere i høy og lav hastighet. Styresystemet må være utprøvd før man stiller til start, slik at bilen ikke velter i høy hastighet og krapp sving.
 7. Føreren må sitte i en maksimal høyde på 40cm over bakken.
 8. Type hjul er valgfritt. Må monteres forsvarlig med en maksimal ytre diameter på 65 cm.
 9. Bilen skal ha 4 hjul, med tilnærmet lik hjulavstand på for- og bakaksling.
 10. Bilen bør ha en form for veltebøyle slik at nakke og hode er skjermet ved velt.
 11. Alt av bilens ”ekstrautstyr” skal være solid fastmontert. Det er ikke tillatt å lage bilen kunstig tung.
 12. Sjåføren skal ha MC hjelm, hansker, tykke sko og solide heldekkende klær som tåler å skures mot et underlag. Dette både under løp og testkjøring.
 13. Kun én person i bilen under kjøring.
 14. Man må ha deltatt i testløpet, i forkant av selve løpet. 
 • Ta kontakt med Hamar Naturskole om det oppstår spørsmål under bygging.
 • Eget mannskap vil sjekke om nevnte regler er oppfylt, før start.
 • Biler som ikke oppfyller de nevnte reglene får ikke starte.