Lag og foreninger

Illustrasjon med voksen og barn i aktivitet. Adobe Stock

Her er en ny oversikt over lag og foreninger i Hamar kommune.

Informasjonen om de enkelte lag er hentet fra Brønnøysund. Styreledere kan gå inn og redigere sin side - via kommunens Min side-løsning. Presetasjonen av de ulike lag og foreningene vil da på sikt bedres i takt med innsats fra lagene selv. Det blir også kjørt oppdatering mot Brønnøysund hver natt, slik at endringer derfra, kommer inn automatisk.

Brukertips: Velg den hovedkategorien du er interessert i at skal vises - sett kryss!